CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN USA

  • Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN USA

Địa chỉ: Lô B118, Đường số 5, KCN Thái Hòa, Đức Lập Hạ, Đức Hòa, Long An
Hotline: 0932 629 269
Tư vấn kỹ thuật: 0938 166 369
Email: phanbonusa@gmail.com
Điện Thoại: (0272) 381 9811 - Fax : (0272) 381 9811
Designed by USA Fertilizer